Crazy Diamond´s  Ferretry

Lite om oss?

Hej. Jag heter Amelie Munther och är född 1998. 2015 började jag min illeruppfödning Crazy Diamonds Ferretry i Skåne 2015. 2019 kom även min pojkvän Oliver Jönsson in på en liten kant i uppfödningen när han köpte sin första egna iller Luna. Hemma hos oss bor även förutom illrarna, många höns i olika raser, 5 myskankor, 4 mignonankor, 6 kaniner, 2 katter och 1 hund. Hönsen och ankorna är frigående och vår hund Riia håller bra koll på dom på gården.


Lite om uppfödningen?

Vårat mål med uppfödningen är att få friska och stabila illrar, med bra lynne och god fysik.

Färginriktningen i vår avel är pastell och mörktviltfärgat. Kort hår och lite semiangoror. Vi avlar tamillrar och hybrider.

Våra illrar bor utomhus i stora voljärer och får mestadels rått kött som hela höns, ankor och kaniner från egen uppfödning för att de ska ha en så naturlig och bra kost som möjligt. Spenderar mycket tid där varje dag för att få riktigt sociala, aktiva och trevliga illrar både fysiskt och psykiskt som är glada för människor och aldrig tackar nä till lite lek.

Hos oss just nu bor illrarna Ares, Pandora, Luna, Björne, Bessi, Tildra, Cherry, Bella, Flash och Trixie.


A little about us?

Hi. My name is Amelie Munther and I was born in 1998. In 2015 I started my breeding Crazy Diamonds Ferretry in Skåne 2015. In 2019, my boyfriend Oliver Jönsson also came on a small edge in the breeding when he bought his first own ferret Luna. At home with us, besides the ferrets, also live many hens in different breeds, 5 myskankor, 4 mignon ducks, 6 rabbits, 2 cats and 1 dog. The chickens and ducks are going free outside at day and our dog Riia keeps a close eye on them in the yard.A little about the breeding?

Our goal with breeding is to get healthy and stable ferrets, with good mood and good physique.

The color direction of our breed is pastel and dark sable. Short hair and a little semiangora. We breed tameferrets ​​and hybrids.

Our ferrets live outdoors in large aviaries and mostly get raw meat like whole chickens, ducks and rabbits from their own breeding in order to have as natural and good diet as possible. Spends a lot of time there every day to get really social, active and nice ferrets both physically and mentally who are happy for people and never say no for a little play.

With us right now live the ferrets Ares, Pandora, Luna, Björne, Bessi, Tildra, Cherry, Bella, Flash and Trixie.


FOLLOW ME

Copyright © Alla rättigheter förbehållna